Testvér terápia

A testvérek közötti konfliktuskezelés gyakran nagy nehézségekbe ütközik akár kora gyerekkorban, későbbi gyerekkorban a szülők részéről, vagy akár felnőttkorban a testvérek részéről. ezek a konfliktusok kihatnak a személyiségfejlődésre és a későbbi a kapcsolatrendszerre is. Sőt sokszor a felnőttkori párkapcsolatokra is igen nagy hatással van a saját testvérrel vagy sógorral, sógornővel való kapcsolat. És a felnövekvő generáció gyakran saját testvérkapcsolataiban megélt konfliktusokat, vagy belső feszültségeit minden szándéka ellenére viszi tovább későbbi saját gyereknevelése révén az új generáció testvér kapcsolataiba. Az eseteket még jobban komplikálhatja, ha valakinek sérült testvére van, vagy ha valamilyen traumája elszenvedője a testvér. Éppen ezért ez a terület külön figyelmet és speciális módszert igényel a családterápia területén belül.

 

Időpont kérés

Üzenet tartalma

Fájl csatolása

Megfelelő idősávok

Szolgáltatások

Kezelés típusa